Teenused

 • Termograafia
  • hoonete monitooring
  • elektriseadmete kontroll
  • küttetrasside lekete otsimine
 • Elektriga seotud teenused
  • käidukorraldus
  • kontsultatsioon
  • projekteerimine
  • elektritööd kuni 1kV
 • Energiamärgiste väljastamine energiatarbe andmete alusel